ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อวัสดุในการสาธิตฝึกปฏิบัติการให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 124 ครั้ง

ประกาศการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

(Visited 124 times, 1 visits today)