ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนพัฒนา นางสุภาพร ทองเจริญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขี

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 3 เม.ย. 2563  เวลา 09.00 น.นางวัลลี  รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยนางสุภาพร ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนพัฒนา นางสุภาพร ทองเจริญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขี ม.5 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อความมั่นคงในเมล็ดพันธุ์ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้า เช่น ข้าวโพด พริก ตะไคร้ ข่า ผักสวนครัวนานาชนิด เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็นต้น โดยปลูกใว้กินในครอบครัว เหลือนำไปขายในหมู่บ้าน และมีพ่อค้ามีรับชื้อถึงสวน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ถึงวันละ 500-1000 บาท ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ครอบครัวจึงมีความสุข

(Visited 22 times, 1 visits today)