เปิดปฏิบัติการ “Quick Win 90” วัน นำร่องการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 67 ครั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 2563  เวลา 16.00 น.นางวัลลี  รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  เปิดปฏิบัติการ “Quick Win 90” วัน นำร่องการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามนโยบาย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้อุดหนุนกล้าพันธุ์ผัก จากนายคำพัน เหล่าวงษี ปราชญ์จากศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดอนแดง ม.2 ตำบลศรีสุข ในการนี้ นายคำพัน เหล่าวงษี ได้สนับสนุนกล้าพันธุ์ผักเพื่อร่วม “กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต้านภัยโควิด 19” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน  6 ชนิด 20 ต้น เช่น มะเขือเปาะ พริก กระเพรา แปะตำปึง สะระแหน่ โหระพา เป็นต้น

(Visited 67 times, 1 visits today)