มอบเงินสนับสนุนและหน้ากากอนามัย แก่อำเภอกันทรวิชัย

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 2563  เวลา 08.30 น.นางวัลลี  รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ มอบเงินและหน้ากากอนามัย แก่อำเภอกันทรวิชัย รับมอบโดยนายสมพร ควรคำคง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอำเภอกันทรวิชัย ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 375 ชิ้น ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย

(Visited 25 times, 1 visits today)