กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอกันทรวิชัย

เข้าชม 7 ครั้ง

นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร พ่อค้าประชาชน จำนวน 500 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาหนองสระบัว หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย

(Visited 7 times, 1 visits today)