แผนชุมชน

แผนชุมชนบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

พัฒนากรประจำตำบล ร่วมประุชมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ

ปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปี 2560

Jpeg
Jpeg
(Visited 68 times, 1 visits today)