อกส.อ ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ) ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

(Visited 314 times, 1 visits today)