หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

เอกสารผลการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2560

ได้แก่ บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

(Visited 67 times, 1 visits today)