วิดีทัศน์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=VOR_8Ist4DM

(Visited 14 times, 1 visits today)