มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (5ส)

>>> ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง เรื่อง มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตังอำเภอกันตัง  
>>> โครงการ 5 นาที กับ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

 

(Visited 129 times, 1 visits today)