ประชุมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิโรจน์  มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

(Visited 26 times, 1 visits today)