กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.กันตัง    ทั้งหมดมี 9 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  พัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะยาว

โดยมีกิจกรรม การมอบทุนให้กับผู้สูงอายุ ที่ฝากเงินอย่างต่อเนื่อง อายุ 70 ปีขึ้นไป และมีการจับรางวัลของสมาชิกกลุ่มฯ อีกด้วย ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะยาว

หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Jpeg
Jpeg
(Visited 33 times, 1 visits today)