ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกันตัง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ  กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัด พร้อมคณะติดตาม ชี้แจงพร้อมให้คำแนะนำการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันตัง 

(Visited 52 times, 1 visits today)