ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายนิโรจน์  มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมพัฒนากรประจำตำบลควนธานี ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

(Visited 83 times, 1 visits today)