ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิโรจน์  มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางมาลี  กิ้มเจี้ยม พัฒนากรตำบลโคกยาง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

(Visited 57 times, 1 visits today)