ชี้แจงกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิโรจน์  มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง มอบหมายให้พัฒนากรประจำตำบล ชี้แจงกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

(Visited 27 times, 1 visits today)