กองทุนหมู่บ้านฯ

เพิ่มทุนระยะ ที่ 3

เพิ่มทุนระยะที่ 2

สรุปกทบ.รวม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560  นายกมล  ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนหมู่บ้านนาบ่อ

โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฯเข้าร่วม กว่า 200 คน มีกิจกรรมการจับรางวัลให้กับสมาชิกมากมาย

ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 

(Visited 58 times, 1 visits today)