วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิโรจน์ มุสิกธรรม พัฒนาการอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางมาลี กิ้มเจี้ยม พัฒนากรประจำตำบลโคกยาง เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พิทักแม่น้ำตรังเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษาณสระน้ำสาธารณประโยชน์ ณ ม. 2 ตำโคกยาง อ.กันตัง โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิด

[...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอกันตังเป็นประธานร่วมกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของชาวไทย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตังสนับสนุนวิทยากรและวัสดุพร้อมมีตัวแทนจากองค์กรสตรีอำเภอกันตัง เข้าร่วม ๑๓๒ คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

[...]
อ่านเพิ่มเติม