พช.กันตัง…ติดตามผลการดำเนินงานปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต่อต้าน Covid-19 บ้านพักนายอำเภอกันตัง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. น.ส.นิพัทธา  รองเด [...]
อ่านเพิ่มเติม

นอภ.กันตัง…เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต่อต้าน Covid-19

วันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายจักรพงษ์  รัชนี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.กันตัง…ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 14 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายชัยยุทธ์  หมาดเ [...]
อ่านเพิ่มเติม