พช.กันตัง…ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทต.ควนธานี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. นางสาวนิพัทธา  รองเดช  พัฒนาการอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางดารุณี  ทองชัย พัฒนากรผู้ประสานงานประจำเทศบาลตำบลควนธานี  ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทต.ควนธานี ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณา ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาเทศบาลแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลควนธานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลควนธานี  ณ ห้องประชุมเมืองเก่าเทศบาลตำบลควนธานี  โดยมีนายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 6 times, 1 visits today)