พช.กันตัง…ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 18 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวนิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อติดตามผล วางแผน และเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง จำนวน 18 คน  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง

(Visited 11 times, 1 visits today)