พช.กันตัง จ.ตรัง…ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

>>-วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิพัทธา รองเดช  พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ บริเวณชายหาดเจ้าไหม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง  เป็นประธานในพิธีฯ
>>- ในโอกาสนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกันตัง และจิตอาสาพระราชทานอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดเจ้าไหม

(Visited 12 times, 1 visits today)