พช.กันตัง จ.ตรัง…จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

>>-วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม

>>- ในการนี้มีผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน 15 กองทุน  ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฎิบัติการเครือข่ายและแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)