พัฒนาการอำเภอกันตัง เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มจักสานก้านจาก (ผลิตภัณฑ์ OTOP ) ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. น.ส.นิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายชัยยุทธ์  หมาดเส็น จนท.พช.อ.กันตัง เยี่ยมชมกลุ่มจักสานก้านจาก (ผลิตภัณฑ์ OTOP ) ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง  โดยมีนางสุจินต์  ไข่ริน ประธานกลุ่มจักสานก้านจากให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ การจัดจำหน่ายสินค้า และการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนต่อกลุ่มจักสานก้านจากฯ ณ กลุ่มจักสานก้านจาก

(Visited 30 times, 1 visits today)