พัฒนาการอำเภอกันตัง…ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กันตังใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. น.ส.นิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตัง จนท.อบต.กันตังใต้ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กันตังใต้  โดยมีนายกิตติ  กันตังกุล  นายก อบต.กันตังใต้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.กันตังใต้

(Visited 31 times, 1 visits today)