พช.กันตัง…ติดตามผลการดำเนินงานปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต่อต้าน Covid-19 บ้านพักนายอำเภอกันตัง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. น.ส.นิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง ติดตามผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว  โครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ต่อสู้สภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ณ บ้านพักนายอำเภอกันตัง

(Visited 20 times, 1 visits today)