พช.กันตัง…ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 14 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายชัยยุทธ์  หมาดเส็น รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกันตัง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง  เตรียมพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน กิจกรรม Kick off ตามแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ม.2  ต.วังวน

(Visited 10 times, 1 visits today)