ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางเป้า

16 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. นางวีนา  สิทธิดา พัฒนากรประจำตำบลบางเป้า ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางเป้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ต่อสู้สภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

(Visited 8 times, 1 visits today)