นอภ.กันตัง…เปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ต่อต้าน Covid-19

วันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอกันตัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ตามแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ต่อสู้สภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บ้านผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ม.2  ต.วังวน  โดยมีนายชัยยุทธ์  หมาดเส็น รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกันตัง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกันตัง เข้าร่วมกิจกรรม และรักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการ Social Distancing

(Visited 10 times, 1 visits today)