ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ควนธานี

วันที่ 11 เมษายน 2563  เวลา  13.30  น. นางดารุณี  ทองชัย  พัฒนากรประจำตำบลควนธานี  ร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ควนธานี  เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ควนธานี  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางหมากน้อย ม.6  ต.ควนธานี

(Visited 24 times, 1 visits today)