ติดตามหนี้และปรับโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอกันตัง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ. กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ได้ติดตามและปรับโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันตัง

 

(Visited 33 times, 1 visits today)