กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยนายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินกิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ วัดดอนสน
(โรงเรียนบ้านดอนสน) ม.8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ผักที่ใช้ในการปลูกในครั้งนี้ จากการแบ่งปันของคนในชุมชนและส่วนราชการ โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ อช. ประธาน กพสต. กลุ่มสตรี และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับตัวแทนครู เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และแจกจ่าแก่ประชาชนผู้สนใจปลูกผักสวนครัว ต่อไป

(Visited 14 times, 1 visits today)