ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พ.ค. 2560

โครงการรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนทำความดีถวายพ่อหลวง “ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้าน/ที่สาธารณะ ” วัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายเพทาย ศรีใจมั่น พัฒนาการอำเภอ [...]