ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ๒๕๖๒ ภายในงานจัดแสดงผ้าโบราณอันทรงคุณค่า หายาก พร้อมชมผ้าทอไทย กระเป๋าที่นำไปจัดแสดงสู่สากล อร่อยล้ำ กับอาหารถิ่นรสไทยแท้ และอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ ๑๐ – ๑๘ ส.ค. ๖๒ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

[...]
30 พ.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นฐ. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวางแผนยกระดับกองทุนแม่ฯ และสนับสนุนการดำเนิน​งานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน โดยมีนางสถาพร มงคลสุจริตกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และจนท.พช.ร่วมสนับสนุนในเวทีครั้งนี้ด้วย

[...]
22 พ.ค. 2562

จังหวัดนครปฐมกำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

[...]