เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
⏰ 09.00 น.
🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสนและผู้ประกอบการOTOPอำเภอกำแพงแสน
✨เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565
👩🏻‍🌾 ผู้ประกอบการOTOP อ.กำแพงแสน ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งการถ่ายภาพ แต่งภาพ ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการliveไลฟ์สด การขายออนไลน์ เพิ่มช่องทางในการขายได้มากยิ่งขึ้น
📍ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸
🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
(Visited 4 times, 1 visits today)