เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก

🎯วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก

ม.8 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 🌷 ร่วมพูดคุยถึงรายได้การค้าขายในช่วงโควิด 19

และกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ และแนะนำช่องทางการขายของกลุ่มOTOP

(Visited 19 times, 1 visits today)