โครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้

🗓️เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565
⏰ 09.00 น.
🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน
✨จัดโครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้
🌱โดยมีท่านว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวทางกับผู้ประกอบการ
โดยมีกิจกรรมโครงการฯ
✨กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดยุคใหม่
✨ กิจกรรมย่อยที่1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายOTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับอำเภอให้อยู่รอดในยุค New Normal
👩🏻‍🌾 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในวันนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทิศทางแนวโน้มด้านการตลาดในอนาคตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุค New Normal
🙏🏻ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายOTOPมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับท่านนายอำเภอกำแพงแสน🙏🏻🥰
📍ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน
📣 สำนักข่าว สพอ.กำแพงแสนสิบหมื่น📸
🌱✨🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌱✨🌾
(Visited 14 times, 1 visits today)