พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำการเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

(Visited 15 times, 1 visits today)