โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำส่วนราชการของจังหวัดนครปฐมออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมต้อนรับ
ในการนี้นางสาวสถาพร มงคลสุจริตกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นายธงชัย ดาราณรงค์ พัฒนากรประจำตำบล และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน ร่วมกิจกรรม นำผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของดีอำเภอกำแพงแสน จำนวน ๓๐ ร้าน นำสาธิต อาชีพจักสานเส้นพลาสติก จากหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี ๒๕๖๒ หมู่๙ ตำบลห้วยม่วง และแจกเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 34 times, 1 visits today)