ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

นางปาริชาติ มายืนยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน แปลงนายณัฐวุฒิ จันทร์คำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานพร้อมจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ แปลงนายณัฐวุฒิ จันทร์คำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน (แปลงนายณภัทร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ของนายวิชาญ สอนกระต่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน แปลงนายณัฐวุฒิ จันทร์คำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานพร้อมจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ แปลงนายณัฐวุฒิ จันทร์คำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน (แปลงนายณภัทร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ของนายวิชาญ สอนกระต่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง