โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ

พัฒนาการอำเภอคลองขลุง

นางสะมัยพร คงพารา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรประจำ
ตำบลวังยาง วังบัว วังไทร
นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณัฐดนัย แต้มดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรประจำ
ตำบลคลองขลุง ท่ามะเขือ คลองสมบูรณ์
นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุมณฑา เรืองศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรประจำ
ตำบลหัวถนน ท่าพุทรา

นายกาจกมล ตันตระกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบล วังแขม,ท่าพุทรา

นางสาวธนาภา มัธยา

อาสาพัฒนา
เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ.คลองขลุง

นางสาวภัทรพร ญายอด

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(Visited 1,352 times, 1 visits today)