พช.คลองขลุง ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 13 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง อาสาพัฒนาชุมชน(อสพ.) เจ้าหน้าที่กองทุน ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมภิบาล จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันที่ 2 ของการประชุมฯ ทางผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 39 กลุ่ม/คน (ภายใต้แนวคิด 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน จำนวน 11 คน

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชร
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 13 times, 1 visits today)