พช.คลองขลุง ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 12 ครั้ง

28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอคลองขลุง มอบหมาย นายณัฐดนัย แต้มดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โดย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมภิบาล จังหวัดกำแพงเพชร มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 39 กลุ่ม/คน (ภายใต้แนวคิด 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน จำนวน 11 คน
ภาคบ่ายนางจินดา ไทยเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนของกองทุนชุมชน และภารกิจกองทุนชุมชน

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชร
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 12 times, 1 visits today)