พช.คลองขลุง ลงพื้นที่ มอบข้าวสารครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565

เข้าชม 11 ครั้ง

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ตำบลแม่ลาดและตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง โดย นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง อาสาพัฒนาชุมชน(อสพ.) เจ้าหน้าที่กองทุน ลงพื้นที่ มอบข้าวสารครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ดังนี้
-ต.แม่ลาด 1 ครัวเรือน ตก รายได้เฉลี่ย บ้านเกาะแตง ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
-ต.วังแขม 1 ครัวเรือน ตก บ้านไม่มั่นคง+รายได้เฉลี่ย หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชร
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 11 times, 1 visits today)