นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองขลุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์