สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17  ส.ค. 2563  สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังวน

วันที่ 20 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านเขาพระลาย

วันที่ 19 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านเขากลิ้ง

วันที่ 19 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังนางนวล

วันที่ 18 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม