สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17  ส.ค. 2563  สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพื้นที่นายศุภชัย เทพบุตร เลขที่ 90 บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 69 times, 1 visits today)