สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง

วันที่ 22 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

(Visited 71 times, 1 visits today)