สพอ.แก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนนท์

วันที่ 21 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

(Visited 38 times, 1 visits today)