สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี

นายชัยวัฒน์ บุญยืด

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน

สร้างสรรค์ชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน